Tentang huruf Kanji 「風」

Cara bacanya(Onyomi) ふう(fu)
ふ(fu)
Cara bacanya(Kunyomi) かぜ(kaze)
Artinya Angin

Contoh…

風(かぜ):angin
風邪(かぜ):masuk angin
台風(たいふう):badai
お風呂(おふろ):bath
扇風機(せんぷうき):kipas angin
風船(ふうせん):balon
和風(わふう):cara Jepang
洋風(ようふう):cara barat